Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium - Görgey Artúr út 26.

Az iskola elődje az újpesti faipari szakiskola volt, mely 1895-ben, egy bérházban kezdte meg működését. A város már 1911-ben elhatározta, hogy új épületet építtet az intézménynek, de az első világháború megakadályozta ennek a tervnek a megvalósítását. 1919-ben az iskola a Brassóból átjött fafaragó szakiskolások új tagozatával bővült ki. Szükség volt az új épületre. A Kereskedelemügyi Minisztérium és Újpest város képviselőtestülete tárgyalásainak eredményeképp 1926-ban megszületett a határozat, felépítik az új iskolát.

Forrás: Wikipedia

A város telket biztosított hozzá, a költségek egy részét is vállalta. Az iskolát Foerk Ernő műépítész tervezte, aki számos épület és templom építése mellett az Országház belső berendezését is irányította, megtervezte a Zágrábi Főpostát, részt vett a szegedi Fogadalmi templom befejezésében is. Nem véletlen, hogy 2001-ben a Fővárosi Közgyűlés védett települési értéknek és védett épületnek nyilvánította.

1927. szeptember elsején megkezdődött falai között a tanítás, a faipari szak mellett fémipari szak is indult. A hatalmas épületben az elméleti oktatás helyiségei mellett internátus és a fa- és fémipari oktatás számára műhelyek is helyet kaptak. Az iskola jellegének átalakulása 1934-35-ös tanévben kezdődött, a fémipar felé tolódott el, az 1941-42-es tanévtől kezdve gépészeti tagozattal működő felsőipariskolává alakult át, melybe bekerülni csak komoly felvételi vizsgával, egy év szakmai gyakorlat után lehetett.

1942-ben költözött az épületbe a budapesti felsőipariskola faipari tagozata is. Ebben az évben alakult meg a sportkör, az iskolai zenekar. A fiatalok maguk rendezték az udvart esténként kemény kubikos munkával, ezzel kialakították a sportpályát. Az újpesti gyárak, üzemek, egyszerű újpesti polgárok kisebb-nagyobb ajándékokkal, a tanulásban használható anyagokkal, szemléltető eszközökkel, műszerekkel, könyvekkel támogatták az iskolát.

1945-ben az iskolában működött az újpesti orosz katonai városparancsnokság. Az iskola több átszervezés után 1950-ben felvette az „II. sz. Kohó és Gépipari Technikum” nevet. Technikusi oklevelet szerezhetett az a tanuló, aki a negyedik év végén sikeres képesítő vizsgát tett. Rádióklub működött az iskolában, szerveztek politikai, sport- és szórakoztató rendezvényeket.

1961-ben az iskola a Landler Jenő Gépipari Technikum nevet kapta. 1960-ra kikristályosodott az oktatás két fő ágazata: a gépészet és a híradástechnika. Az 1970-es évek ismét nagy változást hoztak az iskola életébe. Az iskola szakközépiskolává alakult, technikusi képzés csak az esti tagozaton maradt meg. Az 1971-72-es tanévben hazánkban elsőként itt indult meg a számítástechnikai képzés.

1987-ben a Faipari Technikum felépülése után helyileg is szétvált a két intézmény, így az iskola teljes egészében birtokba vehette az épületet. A 90-es években a vállalkozási ismeretek bevezetésével csatlakoztak a „Junior Achievement” amerikai képzési modellhez. Az 1995-96-os tanévtől kezdődően gimnáziumi osztály is indult. Két év múlva újabb lehetőséget kaptak a diákok: megindultak a két tanítási nyelvű osztályok, angol, majd német nyelven is. A 2005-ös évtől kezdve több gimnáziumi osztályt nem indítottak, az utolsó gimnazisták 2004-ben kezdték, és 2008-ban fejezték be tanulmányaikat.